Ekosisteminės paslaugos

Ekosisteminės paslaugos

Tai gamtos teikiama tiesioginė ir netiesioginė nauda žmogaus ir visuomenės gerovei, sveikatai, ekonomikai. 

Ekosistemos funkcijos „tampa“ paslaugomis, kai atsiranda  socio-ekonominis interesas, t. y. kai funkcija yra įvardijama kaip žmonių gerovei teikianti „naudą“ (psichinei ir fizinei sveikatai, socialiniam gyvenimui, bendrųjų poreikių patenkinimui, ir t.t.) ir turinti „vertę“ (ekonominę, socialinę, sveikatos, ir t.t.).

Kultūrinės paslaugos

Nematerialūs ekosistemų teikiniai, tenkinantys įvairius kultūrinius, socialinius ir emocinius žmonių poreikius. Rekreacija, įkvėpimas randamas gamtoje, estetinis, dvasinis pasitenkinimas, tradicijos, ryšys su vieta – daugeliui žmonių tai yra pačios svarbiausios ir lengviausiai suprantamos gamtos teikiamos vertybės.

Įkvėpimas, estetinės patirtys

Dvasinis praturtinimas

Rekreacija, turizmas

Reguliavimo paslaugos

Tai tokios paslaugos, kurias ekosistemos ir biologinė įvairovė teikia atlikdamos įvairias natūralias reguliavimo funkcijas, pavyzdžiui, vandens, oro ar dirvožemio kokybės gerinimas, vandens nuotėkio, t.y. potvynių reguliacija, dirvos erozijos prevencija, ligų ir kenkėjų kontrolė, CO2 sugėrimas, augalų kultūrų apdulkinimas ir kitos. Šios paslaugos yra dažnai nepastebimos ir klaidingai laikomos neišsenkančiomis, tačiau pažeidus jų būklę, praradimai gali būti itin dideli, o jas atkurti – brangu ir sudėtinga.

CO2 sugėrimas

Potvynių reguliacija

ŽŪ augalų apdulkinimas

Aprūpinimo paslaugos

Tai tokios paslaugos, kurių naudą galima tiesiogiai apčiuopti ir suvartoti. Tai įvairūs ekosistemų produktai: maisto produktai, pašaras gyvuliams, kuras, geriamas vanduo, vaistinės medžiagos, mediena, kitos statybinės medžiagos, natūralūs pluoštai ir kiti materialūs ištekliai.

Maisto produktai žmonėms, pašaras gyvūliams

Vaistinės medžiagos

Kuras, statybinės medžiagos, pluoštas

Palaikymo paslaugos

Paslaugos, be kurių nebūtų kitų ekosisteminių paslaugų. Nors žmonija tiesioginės naudos iš jų paprastai negauna, šios paslaugos yra būtinos ekosistemų sveikam funkcionavimui. Pavyzdžiai: dirvos formavimas, maistinių medžiagų apykaitos ciklas, biologinės ir genetinės įvairovės palaikymas ir kita. Atliekant ekosisteminių paslaugų vertinimą ši paslaugų grupė paprastai vertinama kartu su reguliavimo paslaugomis, kad būtų išvengta dvigubo skaičiavimo (angl. double counting).

Buveinių bioįvairovės palaikymas

Genetinės įvairovės palaikymas

Dirvos formavimas, derlingumo atstatymas